>>> Fremsiden

Velkommen til Østmo-arkivet

Arkivet dekker de siste 30 årene av 1800-tallet, og noe utover 1900-tallet. Hovedarkivet dekker selve gründerperioden mellom 1877 og 1890. I arkivet finnes mange svært spennende dokumenter, alt fra brev, contocouranter, ymse regninger og regnskap, og noen bilder og malerier.

Kverndals Brug ble etablert i 1877 i Kverndalen sør for Elverum. Virksomheten skiftet eiere og navn i år 1900 og heter i dag Jømna Brug.

I vassdraget Ljodma, gammelnorsk skrivemåte, ble det anlagt møller i middelalderen og den nærmeste garden hadde kongelige privilegier. Dette ga grobunn for utvikling av industrisystemer i elva i et fossefall som var svært godt egnet til å bygge møller. Det er fra denne fossen at elvenavnet kommer fra; - ljodma betyr "den som lyder".

Det gammelnorske navnet ble i språkutviklingen til Ljømoåen/Jømnaåa eller stedsnavnet Jømna (les: Ljodma>Ljome>Ljømo>Ljømna>Lømo (gården)/Jømna (stedet). Fra 1870-årene utviklet det seg et miljø for mekanisk industri, og Kverndals Brug ble en ledende utvikler av jordbruksmaskiner i distriktet.

Sist oppdatert: 06/05-2015 20:10
© 2009 LNI - utviklet av CxR
Tlf +47 917 46 736 - post@historisk-arkiv.no